De oprichter P.C. van der Wel

De oudste documenten die terug te herleiden zijn naar de firma Van der Wel zijn van 1896. Vandaar dat dit specifieke jaartal als oprichtingsjaar aangehouden wordt, echter was de familie van der Wel reeds voor deze tijd al actief als steenhouwer.